Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
30.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych w Centrum
Usług Wspólnych w Kobylnicy”
28.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 38/2017 Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 18 sierpnia 2017
roku
14.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto
przypadające w sobotę w miesiącu grudniu 2020 roku dla
wszystkich pracowników Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
14.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
14.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
14.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.
w sprawie kryteriów wyboru instytucji finansowej do zarządzania
i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz sposobu
dokonania wyboru
14.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
10.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
09.12.2020 więcej
Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
08.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się