Data ważności publikacji artykułu wygasła. Artykuł został przeniesiony do archiwum.
2020-10-24

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko ds. zarządzania projektami
w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Wioleta Nowakowska zamieszkała w Sławnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami stwierdza, że Pani Wioleta Nowakowska spełnia wymagania formalne i kwalifikacyjne, a posiadane doświadczenie zawodowe i szeroka wiedza z zakresu zarządzania projektami, gwarantuje właściwe wykonywanie zadań na obejmowanym stanowisku. Pani Wioleta Nowakowska uzyskała 9,33 punktów.

Załączniki

  Informacja o wynikach naboru.pdf 130,45 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się