2019-08-14

Struktura organizacyjna Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Kierownictwo Centrum stanowią:

 • Dyrektor Centrum - Marta Prezlata
 • Zastępca Dyrektora Centrum - Zdzisław Lesiecki

W skład Działu Finansowo-Księgowego (DFK) wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Główny księgowy - Kierownik Działu (GK) - Katarzyna Sochacka,
 2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy (FM) - Emilia Sokołowska,
 3. Stanowisko ds. płac (FP) - Karolina Pakuła,
 4. Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (FV) - Aleksandra Olejarczyk,
 5. Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) - Małgorzata Kabat,
 6. Stanowisko ds. płac i ewidencji księgowej (FE) - Anna Jańczuk.

W skład Działu Oświaty i Sportu (DOS) wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik Działu Oświaty i Sportu (KO) - Iga Bekiesza,
 2. Stanowisko ds. oświaty (OO) - ,
 3. Stanowisko ds. sportu (OS) - Patrycja Firkowska,
 4. Stanowisko ds. zarządzania projektami (OF) - Wioleta Nowakowska,
 5. Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (ON).

W skład Działu Organizacyjnego (DOR) wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OA) - Jolanta Guźniczak-Hendryk,
 2. Stanowisko ds. zamówień publicznych (OZ) - Agnieszka Skwira, Katarzyna Pierzchalska,
 3. Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych (OG) - Bożena Szyszko,
 4. Stanowisko ds. kadr (OK) - Wiesława Wrześniak,
 5. Stanowisko ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych (OI) - Radosław Sawicki, Agnieszka Hordejuk.

W skład Działu Obsługi Technicznej (DOT) wchodzą następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik Działu Obsługi Technicznej (ZDC) - Zdzisław Lesiecki,
 2. Stanowisko ds. zarządzania budynkami i obiektami (TB) - Aleksandra Ślędak, Dorota Wróbel,
 3. Stanowisko ds. oświetlenia i zarządzania energią (TE) - Tomasz Biel,
 4. Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi magazynu (TM) - Dorota Miedzińska,
 5. Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (TP).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się