Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Zamówienie na roboty budowlane pn. „Budowa zagospodarowania w obrębie starego... 2020-11-03 09:00 przetarg nieograniczony 2020-11-19 Zobacz
12 Zamówienie na usługę pn. „Bieżące sukcesywne wykonywanie prac geodezyjnych dl... 2020-11-04 09:00 przetarg nieograniczony 2020-11-17 Zobacz
13 Zamówienie na dostawę pn. „Sukcesywne dostawy materiałów pędnych (paliw) na p... 2020-10-23 10:00 przetarg nieograniczony 2020-10-30 Zobacz
14 Zamówienie na na roboty budowlane pn. "Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słon... 2020-09-01 09:00 przetarg nieograniczony 2020-09-11 Zobacz
15 Zamówienie na usługę „Wynajem pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wr... 2020-09-07 10:00 przetarg nieograniczony 2020-09-11 Zobacz
16 Przetarg - roboty budowlane - Kończewo 2020-08-18 09:00 przetarg nieograniczony 2020-08-26 Zobacz
17 Zamówienie na roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 13... 2020-08-04 09:00 przetarg nieograniczony 2020-08-17 Zobacz
18 Zamówienie na usługi społeczne "Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych ... 2020-07-14 10:00 usługi społeczne 2020-08-13 Zobacz
19 Zamówienie na usługę pn. „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobyln... 2020-08-07 10:00 przetarg nieograniczony 2020-08-12 Zobacz
20 Zamówienie na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury t... 2020-06-24 09:00 przetarg nieograniczony 2020-07-13 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się