Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na roboty budowlane pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-12-02  
Data publikacji do
2030-12-31  
Termin składania ofert
2020-12-17 09:00  

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na roboty budowlane pn.

„Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”

bez możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz
z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2020 roku o godz. 9:15

w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,

ul. Wodna 20/2, pok. nr 11 (I piętro).

UWAGA: w związku z epidemią COVID-19 otwarcie ofert może odbyć się online i będzie dostępne na stronie internetowej pod adresem http://cuwkobylnica.bip.gov.pli https://bip.kobylnica.plw zakładce Zamówienia publiczne/Otwarcia ofert online

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 760999-N-2020w dniu 02.12.2020 r.

Załączniki

  SIWZ nr 27 Dobrzęcino.docx 76,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. Nr 1 do SIWZ ...z oferty.docx 33,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do SIWZ art.22.docx 31,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ art.24 .docx 32,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ grupa.docx 33,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do SIWZ ...iązania.docx 29,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do SIWZ ...z robót.docx 18,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 do SIWZ ...az osób.docx 31,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 do SIWZ ...ór umowy.doc 230 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 PB_przeb...ik+zatoka.zip 6,41 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 PR_budow...brzęcino.pdf 340,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 PR_budow...brzęcino.pdf 325,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 SWiORB_p...brzęcino.pdf 3,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZP400PodgladOpublikowanego.pdf 171,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...nr 1 i 2.docx 24,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał.1_PZT_zakres_nawierzchni.pdf 3,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.2a_uzg_Orange_Polska.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.2b_uzg_Wodoci...i_Słupsk.pdf 773,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.3_mur_oporowy_rys.6.pdf 627,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarcia_ofert.doc 400,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyborze.doc 398 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się