Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na usługę pn. ”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2021-2022”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-12-02  
Data publikacji do
2030-12-02  
Termin składania ofert
2020-12-15 09:00  
Numer zgłoszenia
CUW-DOR.271.5.2020.OZ  

Uwaga: zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020 roku

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.5.2020.OZ na usługę pn.”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2021-2022”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pllub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11.

Zabezpieczoną przed otwarciemofertę należy złożyć w siedzibie Centrum  Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540539888-N-2020 dnia 10.12.2020r.


Uwaga: zmiana SIWZ z dnia 08.12.2020 roku

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.5.2020.OZ na usługę pn.”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2021-2022”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pllub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11.

Zabezpieczoną przed otwarciemofertę należy złożyć w siedzibie Centrum  Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540537114-N-2020 dnia 08.12.2020r.


Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.5.2020.OZ na usługę pn.”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2021-2022”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pllub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11.

Zabezpieczoną przed otwarciemofertę należy złożyć w siedzibie Centrum  Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 760854-N-2020 z dnia 02.12.2020r.

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 187,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 94,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - formu...z oferty.docx 41,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy Pl... do SIWZ.xlsx 17,6 KB (xls) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy K... do SIWZ.xlsx 13,95 KB (xls) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy Sz... do SIWZ.xlsx 16,19 KB (xls) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy Pr... do SIWZ.xlsx 27,2 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - oświa...udziału.docx 19,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - oświa...luczenia.docx 17,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 - oświa...itałowa.docx 16,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 - zobowi...podmiotu.docx 16,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - wzór umowy.doc 208,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 do SIWZ ...ednostek.docx 14,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 do SIWZ ...az osób.docx 16,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Szczegółowe warun... do SIWZ.xlsx 17,61 KB (xls) szczegóły pobierz
  Szczegółowe warun... do SIWZ.xlsx 14,06 KB (xls) szczegóły pobierz
  Szczegółowe warun... do SIWZ.xlsx 14,76 KB (xls) szczegóły pobierz
  Szczegółowe waru... do SIWZ.xlsx 25,05 KB (xls) szczegóły pobierz
  zmiana SIWZ - odpow... pytania.docx 22,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy K... do SIWZ.xlsx 13,98 KB (xls) szczegóły pobierz
  Szczegółowe warun... do SIWZ.xlsx 12,73 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - popraw...r umowy.docx 51,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 91,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana SIWZ 2 oraz ...ia ofert.docx 15,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał nr 1 - Formul...prawiony.docx 42,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - popraw...r umowy.docx 52,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...oszenia 2.pdf 77,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.docx 15,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie_o_wyborze.docx 15,12 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się