Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na roboty budowlane pn. „Budowa i przebudowa ulicy Wodnej – drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej – drogi gminnej nr 114002G w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-11-12  
Data publikacji do
2030-11-27  
Termin składania ofert
2020-11-30 09:00  
Numer zgłoszenia
CUW-DOR.271.25.2020.OZ  

Uwaga: dnia 25.11.2020 roku nastąpiła zmiana ogłoszenia

Gmina Kobylnica działająca poprzez Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.25.2020.OZ na roboty budowlane pn. „Budowa i przebudowa ulicy Wodnej – drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej – drogi gminnej nr 114002G w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz 
z załącznikami jest dostępna na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.plhttps://bip.kobylnica.pl lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11.
Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 30 listopada 2020 roku do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl , https://bip.kobylnica.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540236806-N-2020 dnia 2020-11-25.


Gmina Kobylnica działająca poprzez Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: CUW-DOR.271.25.2020.OZ na roboty budowlane pn. „Budowa i przebudowa ulicy Wodnej – drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej – drogi gminnej nr 114002G w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej”.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz 
z załącznikami jest dostępna na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.plhttp://bip.kobylnica.pl lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 9:15 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11.
Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 w sekretariacie do dnia 27 listopada 2020 roku do godz. 9:00.

Uwaga: w związku z epidemią koronawirusa Zamawiający informuje, że zapewni transmisję sesji otwarcia ofert on-line. Transmisja będzie dostępna od godziny 9:15 na stronie https://cuwkobylnica.bip.gov.pl , http://bip.kobylnica.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609717-N-2020 z dnia 2020-11-12.

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 181,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 98,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - formul...z oferty.docx 55,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 - oświa...udziału.docx 48,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 - oświa...luczenia.docx 48,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 - grupa ...itałowa.docx 47,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 - zobowi...podmiotu.docx 47,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - wykaz robót.docx 46,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 - wykaz osób.docx 49,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 - wzór umowy.docx 92,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  dok_przebudowa_dr_u...dcinek II.zip 2,02 MB (zip) szczegóły pobierz
  dok_przebudowa_dr+k...cinek III.zip 7,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  dok_budowa_dr+kd_ul...Odcinek I.zip 8,41 MB (zip) szczegóły pobierz
  dok_doświetlenie_p...nek I-III.zip 4,19 MB (zip) szczegóły pobierz
  PR_oświetlenie_dro...Odcinek I.zip 77,4 KB (zip) szczegóły pobierz
  PB_Schemat ideowy_o...dna_rys.2.pdf 2,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR_oświetlenie...Odcinek I.pdf 4,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PB_Plan sytuacyjny_...dna_rys.1.pdf 11,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PB_opis_tech_oświe...owe_Wodna.zip 18,33 MB (zip) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_do_SIWZ_nr_1.docx 49,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_do_SIWZ_nr_2.docx 51,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi do SIWZ ...ia ofert.docx 60,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 - wzór umowy.docx 105,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał_nr 1_dok_budow...Odcinek I.zip 3,1 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał_nr 2_dok_przeb...dcinek II.zip 1,12 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zał_nr 3_dok_przeb...cinek III.zip 1,73 MB (zip) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 82,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarcia_ofert.docx 46,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyborze.docx 15,33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się