Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na dostawę pn. „Sukcesywne dostawy materiałów pędnych (paliw) na potrzeby Gminy Kobylnica i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2023” bez możliwości składania ofert częściowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-10-13  
Data publikacji do
2030-10-13  
Termin składania ofert
2020-10-23 10:00  

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy- Zmiana ogłoszenia

Dotyczy: przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pn. „Sukcesywne dostawy materiałów pędnych (paliw) na potrzeby Gminy Kobylnica i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2023” bez możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wrazz załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 23 października 2020 roku o godz. 10:10 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11 (I piętro).

UWAGA: w związku z epidemią COVID-19 otwarcie ofert odbędzie się online i będzie dostępne na stronie internetowej pod adresem http://cuwkobylnica.bip.gov.plw zakładce Zamówienia publiczne/Otwarcia ofert online.

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 23 października 2020 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540205133-N-2020 w dniu 19.10.2020r.


Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pn. „Sukcesywne dostawy materiałów pędnych (paliw) na potrzeby Gminy Kobylnica i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2021-2023” bez możliwości składania ofert częściowych.
Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.
Otwarcie ofert nastąpi 22 października 2020 roku o godz. 10:10 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 11 (I piętro).
UWAGA: w związku z epidemią COVID-19 otwarcie ofert może odbyć się online i będzie dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy w zakładce Zamówienia publiczne - Otwarcia ofert online.
Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 22 października 2020 r. do godz. 10:00.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 596651-N-2020 w dniu 13.10.2020 r.

Załączniki

  SIWZ nr 16.docx 101,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do SIWZ ...z oferty.docx 35,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do SIWZ art.22.docx 41,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ art.24 .docx 43,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ grupa.docx 43,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do SIWZ ...encjału.docx 78,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do SIWZ ...iązania.docx 40,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 Wzór umowy.docx 64,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 do SIWZ ...OJAZDÓW.docx 28,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8a Wykaz s...łectwach.xls 43,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zamowieniu.pdf 165,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 68,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...cia ofert.pdf 392,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 Wzór um...na 19.10.docx 51,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 137,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się