Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na usługę pn. „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2020/2021 (Zadania Nr 1 – 2)”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-07-27  
Data publikacji do
2030-07-27  
Termin składania ofert
2020-08-07 10:00  
Numer zgłoszenia
CUW-DOR.271.10.OZ.2020  

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY ZAWIADAMIA ,
że w przetargu nieograniczonym poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na usługę pn.

„Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2020/2021 (Zadania Nr 1 – 2)” z możliwością składania ofert częściowych (CUW-DOR.271.10.2020.OZ).

wprowadza zmianę w Rozdziale 14 ust. 14.3, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Kobylnicy ul. Wodna 20/2, w pokoju nr 13
w dniu 07.08.2020 r. o godz. 10:15 i będzie dostępne wyłącznie on-line na stronie internetowej http://cuwkobylnica.bip.gov.pl , w zakładce Zamówienia publiczne/Otwarcia ofert online. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców podczas otwarcia ofert”.


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY– ZMIANA SIWZ

w przetargu nieograniczonym poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na usługę pn.

„Dowóz uczniów do szkół

z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2020/2021 (Zadania Nr 1 – 2)”

z możliwością składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert nastąpi 7 sierpnia 2020 rokuo godz. 10:15

w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,

ul. Wodna 20/2, pok. nr 13 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 7 sierpnia 2020 r.

do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540141717-N-2020 w dniu 31.07.2020r.


Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości kwoty, o której mowa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

na usługę pn.
„Dowóz uczniów do szkół
z obwodów szkół Gminy Kobylnica
w roku szkolnym 2020/2021 (Zadania Nr 1 – 2)”

z możliwością składania ofert częściowych.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami jest dostępna na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia 2020 roku o godz. 10:15
w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
ul. Wodna 20/2, pok. nr 13 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 5 sierpnia 2020 r.do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566611-N-2020 w dniu 27.07.2020r.


Załączniki

  Ogloszenie_nr_56661...020-07-27.pdf 173,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.docx 112,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do SIWZ ...z oferty.docx 35,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 1A - Formular...zęść 1.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 1B - Formular...zęść 2.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do SIWZ art.22.docx 31,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ art.24.docx 35,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ grupa.docx 33,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do SIWZ ...az osób.docx 31,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do umowy RODO.docx 20,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do SIWZ ...iązania.docx 33,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 Wzór umowy.docx 70,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 8 do SIWZ Mapa.docx 197,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 9 do SIWZ ...mowy (2).docx 25,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do umowy... art. 29.docx 19,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...ŁOSZENIA.pdf 68,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana terminu skł...20200731.docx 21,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytania.pdf 121,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 354,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaw_o_wyb_najk_ofer..._do_szkol.doc 415,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się