Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zamówienie na usługi społeczne "Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica (usługa cateringowa)"  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
słupski  
Ulica
ul. Wodna  
Numer budynku
20  
Numer lokalu
2  
Data publikacji od
2020-07-06  
Data publikacji do
2030-08-14  
Termin składania ofert
2020-07-14 10:00  

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

działający w imieniu i na rzecz:

  1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, Kobylnica ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica,
  2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,Kwakowo ul. Słupska 5, 76-251 Kobylnica,
  3. Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251 Kobylnica,
  4. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach, Sycewice ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica,
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie, Kończewo ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica, 

OGŁASZA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usługi społecznej, której wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro pn.:

Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica (usługa cateringowa)

bez możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie wraz z załącznikami jest dostępne na stronie poniżej lub można wystąpić do Zamawiającego o przesłanie na wskazany adres email.

Otwarcie ofert nastąpi 14 lipca 2020 roku o godz. 10:10 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, pok. nr 13 (I piętro).

Zabezpieczoną przed otwarciem ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2 w sekretariacie do dnia 14 lipca 2020 r. do godz. 10:00.

Załączniki

  13 Ogłosznie o zamówieniu.docx 83,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc 94,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do ogło... udzialu.docx 30,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do umowy RODO.rtf 79,65 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do Ogło...luczenie.docx 34,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 Wzór umowy.docx 53,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 - Wykaz usług.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 - grupa.docx 29,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  inf_z_otwarcia_ofert.doc 388,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  inf_o_wyb_najkorz_oferty.docx 21,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o udziel...amowienia.pdf 201,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się