Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług
Wspólnych w Kobylnicy
15.10.2020 więcej
Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
15.10.2020 więcej
Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
13.10.2020 więcej
Zarządzenie nr 36/2020 z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
18.09.2020 więcej
Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
16.09.2020 więcej
Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
16.09.2020 więcej
Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Doroty
Wróbel
18.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
14.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 07.08.2020
sprawie powołania komisji przetargowej
10.08.2020 więcej
Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 16.07.2020
w sprawie powołania komisji przetargowej
10.08.2020 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się