Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 20.03.2020
w sprawie powołania komisji przetargowej
23.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 19.03.2020
w sprawie wprowadzenia zmian...
23.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 16.03.2020
w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i
kontroli dokumentów księgowych w Centrum Usług Wspólnych w
Kobylnicy
23.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 16.03.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aleksandry
Olejarczyk
16.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 28.02.2020
w sprawie wprowadzenia rejestrów umów Centrum Usług Wspólnych
w Kobylnicy, zawieranych w związku z działalnością Centrum
Usług Wspólnych w Kobylnicy
12.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 28.02.2020
w sprawie powołania komisji przetargowej
06.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 13.02.2020
w sprawie powołania komisji przetargowej
13.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31.01.2020
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług
Wspólnych w Kobylnicy
02.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 31.01.2020
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług
Wspólnych w Kobylnicy
02.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 27.01.2020
w sprawie powołania komisji przetargowej
29.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się