Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
06.07.2020 więcej
Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 17.06.2020
w sprawie powołania komisji przetargowej
17.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 23/2020 z dnia 10.06.2020
w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów
aplikacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
10.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 04.06.2020
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień
publicznych o wartości powyżej 30 000 euro oraz Regulaminu
Komisji Przetargowej”
08.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 28.05.2020
w sprawie aktualizacji arkuszy „Oceny ryzyka zawodowego
występującego na stanowiskach pracy w Centrum Usług Wspólnych
w Kobylnicy”
01.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 25.05.2020
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej
26.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 07.05.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny
Pierzchalskiej
11.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 06.05.2020
w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów
aplikacyjnych w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
07.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 21.04.2020
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Patrycji
Firkowskiej
21.04.2020 więcej
Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 20.03.2020
w sprawie wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Centrum Usług
Wspólnych w Kobylnicy
24.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się